Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató célja

Az ENIHORN Design Kft. (1065 Budapest, Izabella utca 45., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.enihorn.com címen.


Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.


Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.


Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, e-mail és telefonszám elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Az Adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével töröl.


Név: ENIHORN Design Kft.

Székhely: 1065 Budapest, Izabella utca 45.

Cégjegyzékszám: 01 09 181086

Adószám: 24764087-2-42

Telefonszám: +36703830384

E-mail: info@enihorn.com


A kezelt személyes adatok köre

Regisztráció során megadandó személyes adatok

Név, lakcím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, hitelkártya/bankkártya számlázási cím


Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.


Cookie-k (Sütik)

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.


A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára.Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Online rendelés során elkért személyes adatok:

Név, lakcím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, hitelkártya/bankkártya számlázási cím


Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Online ügyintézés során elkért személyes adatok:

Név, telefonszám, e-mail cím


Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: ENIHORN Design Kft.

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 1065 Budapest, Izabella utca 45.

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: +36703830384

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: info@enihorn.com


Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli.


Hírlevélre való fel- és leiratkozás lehetőségeinek leírása, leiratkozási lehetőség biztosítása:

Lehetősége van a regisztrációnál hírlevélre feliratkozni, melyről bármikor leiratkozhat az e-mailben található ‘leiratkozás’ linkre kattintva vagy e-mail küldésével az info@enihorn.com címre.

 

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Általános adatkezelési irányelvek

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.


Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.


Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Amennyiben terméket rendel a honlapunkon keresztül, a vásárlási folyamat részeként információkat kérünk Öntől (név, cím, telefonszám, e-mail cím). Amikor az oldalunkon böngészik, a weboldalunk automatikusan megkapja a számítógépe IP-címét (internet protocol), abból a célból, hogy a rendszerünk visszajelzést kaphasson az Ön böngésző -, illetve az operációs rendszere működéséről.

Személyes információit a megrendelések feldolgozásához, a fizetéshez, valamint személyre szabott vásárlási élmény biztosítása érdekében használhatjuk fel.

Továbbá felhasználjuk az adatait a megrendelése teljesítéséhez és szállításához, és fiókja kezeléséhez is.


A személyes információit felhasználhatjuk arra is, hogy marketing hírleveleket küldjünk, de kizárólag a preferenciáinak megfelelően. Az adatait nem adjuk ki harmadik fél számára marketing célú felhasználásra, de a személyes információit, a nem-személyes adatokkal együtt, felhasználhatjuk belső marketing és demográfiai tanulmányainkhoz is, a vásárlói minták megfigyelésére, hogy folyamatosan fejleszthessük a weboldalunkat a látogatói igények jobb kielégítése érdekében.


Az Adatfelodolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelések nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét, címét, telefonszámát, a rendelések számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

Hozzájárulás visszavonásának joga, személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés, tájékoztatáshoz való jog, helyesbítéshez való jog, adatkezelés korlátozása, törléshez való jog, tiltakozáshoz való jog, hordozhatósághoz való jog.


Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.


Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg az Adatkezelő.

 

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.


Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.


Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

 

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.


Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.